MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_320 KVA-22/0,4 kV

242.546.000₫ 275.621.000₫

Nhà sản xuất: THIBIDI

Mã sản phẩm :

nội dung tab 1 TIÊU ĐỀ TAB 2 nôij dung tab 2 nhập ở đây TIÊU ĐỀ TAB 3 nội dung tab 3 nhập ở đây

Kỹ sư bán hàng 1
Kỹ sư bán hàng 1
0909661347
Kỹ sư bán hàng 2
Kỹ sư bán hàng 2
0909842208
Kỹ sư bán hàng 3
Kỹ sư bán hàng 3
0909771347
Kỹ sư bán hàng 4
Kỹ sư bán hàng 4
0902881347
Lên đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng