-12%

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA_25 KVA/2C-TpHCM

35.336.000₫ 40.155.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA_100 KVA/2C-TpHCM

81.391.000₫ 92.490.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA_25 KVA-22/0,4kV

34.629.000₫ 39.352.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA_37,5 KVA-22/0,4kV

43.189.000₫ 49.079.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA_50 KVA-22/0,4kV

50.970.000₫ 57.921.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA_75 KVA-22/0,4kV

67.314.000₫ 76.494.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 1 PHA_100 KVA-22/0,4kV

79.763.000₫ 90.640.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_100 KVA-22/0,4 kV

103.375.000₫ 117.472.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_160 KVA-22/0,4 kV

139.864.000₫ 158.937.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_180 KVA-22/0,4 kV

153.743.000₫ 174.709.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_250 KVA-22/0,4 kV

200.981.000₫ 228.388.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_320 KVA-22/0,4 kV

242.546.000₫ 275.621.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_560 KVA-22/0,4 kV

333.153.000₫ 378.583.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_630 KVA-22/0,4 kV

335.738.000₫ 381.521.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_750 KVA-22/0,4 kV

356.722.000₫ 405.367.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_800 KVA-22/0,4 kV

380.533.000₫ 432.424.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_1500 KVA-22/0,4 kV

541.468.000₫ 615.305.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_1600 KVA-22/0,4 kV

631.527.000₫ 717.645.000₫
-100%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_2000 KVA-22/0,4 kV

776.252₫ 882.105.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_2500 KVA-22/0,4 kV

851.971.000₫ 968.149.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_3000 KVA-22/0,4kV

1.107.562.000₫ 1.258.593.000₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_3000 KVA/2C-TpHCM

1.130.165₫ 1.284.279₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_2500 KVA/2C-TpHCM

869.358₫ 987.907₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_2000 KVA/2C-TpHCM

792.094₫ 900.107₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_1600 KVA/2C-TpHCM

644.416₫ 732.291₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_1500 KVA/2C-TpHCM

552.519₫ 627.863₫
-12%

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA_630 KVA/2C-TpHCM

342.590₫ 389.307₫

Sản phẩm khuyến mại

Sản phẩm đã xem


Kỹ sư bán hàng 1
Kỹ sư bán hàng 1
0909661347
Kỹ sư bán hàng 2
Kỹ sư bán hàng 2
0909842208
Kỹ sư bán hàng 3
Kỹ sư bán hàng 3
0909771347
Kỹ sư bán hàng 4
Kỹ sư bán hàng 4
0902881347
Lên đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng