Chi phí nghiệm thu công trình

12.000.000₫

Chi phí cắt điện đấu nối

10.000.000₫

Chi phí hotline

5.000.000₫

Chi phí giám sát

10.000.000₫

Chi phí thiết kế

10.000.000₫

Chi phí vận chuyển

5.000.000₫

Chi phí máy thi công

5.000.000₫

Chi phí nhân công

18.000.000₫

Bảng tên nhánh rẽ

150.000₫

Chụp FCO, kẹp quai

1.000.000₫

Trụ BTLT 12m

45.000.000₫

FCO 100A - 27KV

2.000.000₫

Bulon các loại

20.000₫

Rondell các loại

3.000₫

Bảng tên trạm

150.000₫

Chup FCO, LA, MBT

2.000.000₫

Colier kẹp ống PVC phi 114

150.000₫

Co ống PVC phi 114

50.000₫

Ống PVC phi 114

100.000₫

Thùng Aptomat + điện kế

4.000.000₫

Bộ tiếp địa

1.000.000₫

Giáp níu + phụ kiện

900.000₫

Sứ treo polymer 24KV

300.000₫

Giáp buộc

300.000₫

Sứ đứng 24KV + Ty

350.000₫

Đầu cos 150 mm2

100.000₫

Cáp đồng bọc 600V - 150mm2

400.000₫

Cáp đồng trần - 25mm2

350.000₫

Sản phẩm khuyến mại

Sản phẩm đã xem


Kỹ sư bán hàng 1
Kỹ sư bán hàng 1
0909661347
Kỹ sư bán hàng 2
Kỹ sư bán hàng 2
0909842208
Kỹ sư bán hàng 3
Kỹ sư bán hàng 3
0909771347
Kỹ sư bán hàng 4
Kỹ sư bán hàng 4
0902881347
Lên đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng