Sắt cây

0₫

Sắt cuộn

0₫

Sắt hình I

125.000₫

Sắt hình V

0₫

Sắt hộp

0₫

Sắt tròn

0₫

Thép cây vằn D10 CB400V

14.250.000₫

Thép cây vằn D10 Grade60

14.450.000₫

Thép cây vằn D10 SD295A

14.150.000₫

Thép cây vằn D12 - D20 CB300V

14.000.000₫

Thép cây vằn D12 - D32 Sd390

14.100.000₫

Thép cây vằn D12-D32 Grade60

14.300.000₫

Thép cây vằn D36 - D40 SD390

14.400.000₫

Thép cây vằn D36-D40 Grade60

14.600.000₫

Thép cây vằn D36-D40 CB400V

14.400.000₫

Sản phẩm khuyến mại

Sản phẩm đã xem


Kỹ sư bán hàng 1
Kỹ sư bán hàng 1
0909661347
Kỹ sư bán hàng 2
Kỹ sư bán hàng 2
0909842208
Kỹ sư bán hàng 3
Kỹ sư bán hàng 3
0909771347
Kỹ sư bán hàng 4
Kỹ sư bán hàng 4
0902881347
Lên đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng