Màng PE 0.5mm mỏng 3,8 Kg-lỏi 1,5Kg

152.950₫ 161.000₫

Nhà sản xuất: Phố Đông

Mã sản phẩm : 0000.PDCT.0869


Kỹ sư bán hàng 1
Kỹ sư bán hàng 1
0909661347
Kỹ sư bán hàng 2
Kỹ sư bán hàng 2
0909842208
Kỹ sư bán hàng 3
Kỹ sư bán hàng 3
0909771347
Kỹ sư bán hàng 4
Kỹ sư bán hàng 4
0902881347
Lên đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng